BuildFlow Connect

BuildFlow Connect integrerer eksisterende beregnings- og planleggingsverktøy med leverandører for å eliminere manuelt arbeid i anskaffelsesprosessen av byggematerialer. Bestillingsprosessen blir mer kostnadseffektiv med høyere kvalitet.

BuildFlow Insight

BuildFlow Insight analyserer prisingen av byggevarer og gir en dypere forståelse av priser, konkurranse og trender. Dette skaper et bedre grunnlag for å øke konkurranseevnen, salg og lønnsomhet.

BuildFlow InsightRAW

Innenfor BuildFlow Insight tilbyr vi også tilgang til ubearbeidet rå data. Dette passer for de som allerede har en innebygd BI-løsning og trenger større datamengder.

Kontakt oss for mer informasjon.