2023-09-18
Buildflow lanserer objektiv klimakalkulasjon for nordiske byggvarer. Dette gir i enkelhet mer oppmerksomhet og mindre klimafotavtrykk ved oppussing og renovasjon.

Det finnes allerede en god del metoder for å beregne klimagassutslipp i byggebransjen, men de fleste tar gjerne for seg hele bygg eller gir Co2-estimater per kilo bygningsmasse. I BuildFlow har vi jobbet lenge med å gå mer detaljert til verks, og nå har vi klart det.

Vi har nemlig utarbeidet en metodikk som gjør det mulig å påføre tall for Co2-utslipp på 80-90 prosent av byggevarene på markedet. Har du en gitt mengde byggevarer, kan du med andre ord få tilnærmet eksakte tall på hvor mye utslipp hver av varene står for. Enten det er snakk om trelast, gips, skruer eller betongprodukter, kan vi gi deg tall på Co2-utslipp. Det er det ingen andre aktører som kan matche per i dag.

Tallene tar hensyn til hele verdikjeden til materialene - fra råvareuttak til konstruksjon, samt drift, vedlikehold, rivning, gjenvinning og avfallshåndtering etter endt bruk. For å dokumentere miljøprofilen til byggevarene som inngår, benyttes miljødeklarasjoner i form av EPD (Environmental Product Declaration).Umulig uten gode partnere

Beregning av Co2-utslipp slik vi gjør i BuildFlow, krever gode data og riktige utregninger. For få til dette, har vi vært helt avhengige av gode partnere. Derfor har vi samarbeidet med partnere som Byggtjeneste, Enova og det svenske Boverket. Fra Byggtjeneste får vi maskinlesbar EDP-informasjon fra NOBB som gjør det mulig å matche produkt og EPD automatisk. Får vi ikke match via NOBB, går vi videre til Enova og Boverkets databaser med standardverdier og kalkulerer utslippene i henhold til oppgitt enhet. Mange av utregningene vi gjør er basert på regler fra Direktoratet for Byggkvalitet.

Vi har også engasjert SINTEF til å validere metodikken vi bruker for beregning og påføring av Co2-verdier. Dette var viktig for å sikre at vi faktisk gjør de riktige beregningene og kommer frem til korrekte verdier.

Hvorfor er dette viktig?

Det skorter ikke på dokumentasjonskrav når det kommer til miljørelatert tematikk i byggebransjen, men det er foreløpig få krav når det kommer til byggevarene som sådan. Vår oppfatning er det kun er et spørsmål om tid før dette kommer til å endre seg, og at dokumentasjon av Co2-utslipp på byggevarer trolig kommer til å bli et formelt krav.

Allerede nå ser vi eksempelvis at Co2-data er en viktig del av ESG-rapporteringen for mange aktører i og rundt byggebransjen. Samtidig legger vi merke til at flere og flere aktører i bransjen ønsker å kunne levere et Co2-regnskap sammen med annen dokumentasjon til ulike prosjekter. For disse er BuildFlow Co2 en tjeneste som gir svært nyttige data allerede i dag – og når det faktisk blir stilt konkrete krav fra myndighetene vil de være svært godt posisjonerte.

Hvem har nytte av BuildFlow Co2?

En tjeneste som beregner Co2-utslippene fra byggevarer er på ulike måter interessant for en rekke aktører i eller tilknyttet byggebransjen. Blant de mest relevante aktørene er forsikringsselskaper, byggevareforhandlere, aktører som driver med sanering, samt entreprenører.

Forsikringsselskapene er blant annet underlagt krav til rapportering på ESG. Med BuildFlow får de en enkel måte å rapportere Co2-avtrykket for materiallinnkjøpe helt ned på hver skadesak. Verktøyet kan også brukes til å velge de materialene som har lavest Co2-avtrykk, og dermed styrke miljøprofilen i skadesakene.

Også for saneringsselskapene som utfører jobbene for forsikringsselskapene, vil verktøyet kunne få betydning. Det er tross alt disse selskapene som handler materialene som brukes i skadesaker. Dersom forsikringsselskapene stiller tøffere krav på Co2, bør de ha et verktøy som gjør det enkelt å dokumentere/rapportere utslipp i henhold til kravene. Det er også grunn til å tro at forsikringsselskapene kommer til å bli tøffere når det kommer til valg av partnere innen skade og sanering. De som har kontroll på Co2-utslippene på byggevarer vil være godt posisjonerte.

For byggevareforhandlerne er tjenesten spesielt relevant for å kunne tilby kundene konkrete Co2-regnskap på produktene de handler. På samme måte som forsikringsselskapene, trenger mange av de store kundene hos byggevareforhandlerne disse tallene til rapportering på ESG. Kundene vil også kunne bruke tjenesten til å gjøre miljøriktige materialvalg og dermed styrke sin egen miljøprofil.

Ta kontakt med Erik Solberg i dag for å lære mer om hva BuildFlow Co2 kan bety for ditt selskap.

Tillbaka