Nettbasert behandling av personopplysninger
Denne Personvernerklæringen gjelder for Behandlingsansvarlige Nettsider som samles inn på www.buildflow.no, Behandlingsansvarlig BuildFlow, ved styreleder er behandlingsansvarlig for virksomhetens personopplysninger. Du kan be oss om å stoppe behandlingen av dine personopplysninger når som helst.
For andre produkter og tjenester som leveres av behandlingsansvarlige reguleres i egne databehandleravtaler. Ta kontakt for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.

Forklaring
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon eller e-postadresse.
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.
Behandling er all behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.
Internkontroll er planlagt og systematisk styringssystem som virksomheter etablerer for å oppdage brudd på gjeldende regler.

Hva personopplysningene brukes til
Personopplysningene brukes til:
• Ta kontakt med mottakere som ønsker våre produkter og tjenester
• Gi avtalt tilgang til våre tjenester

E-post og Telefon benyttes som en del av det daglige arbeidet for å drive BuildFlow produkter og tjenester. Styreleder har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng.

BuildFlow medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) kan logges i vårt Saksbehandling og Arkiv. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift.
Vi tar kun kontakt basert på legitim interesse og informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.
Det rettslige grunnlaget for formål er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og drive våre produkter og tjenester.

Hvilke personopplysninger behandles
Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

Navn, Firmanavn, Adresse, Tjenester, Produkter, historikk, E-post og Telefon.

Statistikk
BuildFlow samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.buildFlow.no Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Informasjonskapsler:
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. www.buildflow.no samler inn data til følgende systemer:
• Google Tag Manager. Container-løsning for distribusjon av tagger.
• Google Analytics. Statistikk, brukeranskaffelse, adferd og målgrupper (segmenter)
Slik Administreres Informasjonskapsler https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Hvem deler vi personopplysninger med
Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til BuildFlow.

Data vi får inn via digital kommunikasjon eller data til bruk for adgangskontroll lagres i Microsoft Office og Azure. Les deres personvernserklæring her: https://privacy.microsoft.com/nb-no/privacystatement

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger
Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

• Saksbehandling og Arkiv, utarbeides rutiner, og jfr bokføringsloven/regnskapsloven.
• E-post slettes som lenger ikke er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen.

Informasjon kan slettes på oppfordring ved å kontakte BuildFlow.

Dine rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd.
BuildFlow har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av BuildFlow systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Du kan ha rett til å be oss å:

• Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
• Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
• Oppdatere dine personopplysninger.
• Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
• Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
• Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
• Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter BuildFlow slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

Avvik, analyse av avvik og tiltak
Dersom behandlingen av personopplysninger skyldes brudd på datasikkerheten, meldes dette til Datatilsynet innen gitt frist. Hvis det ikke er mulig å avdekke omfanget innen gitt frist, sendes avviksmelding trinnvis til Datatilsynet.

BuildFlow har eget kartleggingsskjema som oppsummerer brudd eller avvik som beskriver system, kategori og hva slags opplysninger som er berørt.

Utfyller av skjemaet skal gi beskjed til styreleder om brudd eller avvik. Ansvarlig mottaker skal vurdere om det skal iverksettes umiddelbare tiltak. Deretter skal vedkommende beskrive hvilke konsekvenser av bruddet eller avviket, synliggjøre tiltakene og begrense konsekvensene.

Endringer i personvernerklæringen
Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Magnus Svensson
Telefonnummer: +46 76-853 37 79
E-postadresse: magnus.svensson@buildflow.se.
Adresse: Karenslyst Alle 2, vid Unbolt AS