2019-07-01
Genom att välja det billigaste varuhuset kan en privatkonsument spara mer än 9 219 kr, motsvarande över 39%. Detta är en ökning på ca 7% sedan samma mätning för ett år sedan.

Den oberoende prisanalystjänsten Buildflow har jämfört kostnaderna för ett typiskt svenskt altanprojekt för fjärde året. Resultatet av undersökningen visar att prisskillnaderna ökat mellan lågprisaktörerna gentemot proffsvaruhusen.

Buildflow följer alla priser på byggvaror som finns officiellt på nätet.
I denna prisundersökning undersöker också Buildflow de aktörer som inte har en egen e-handel och finns representerade i Storstockholmsområdet. Det har då blivit en ren offertförfrågan. I undersökningen visas ordinarie pris och inga kampanjpriser. Bolist svarade inte på förfrågan och finns inte med i undersökningen i år.

– Det som är glädjande att se är att det idag går att hitta pris- och produktinformation på nätet från i stort sätt alla aktörer som säljer mot B2C segmentet (med undantag för Karl Hedin som saknar e-handel). Så var det inte när bolaget startade i slutet på 2013. Så branschen har tagit stora kliv framåt när det kommer till en ökad transparens, säger Magnus Svensson, VD på den oberoende analystjänsten Buildflow.

Undersökningen är gjord i Storstockholmsområdet där de flesta kedjor finns representerade. Buildflow har även räknat på hemleverans med kranbil till en tänkt villa i Enskede. Till de kedjor som inte finns representerade i Storstockholm har vi använt jämförbara avstånd.

Det kan nämnas att det är en hel del konsolidering i branschen detta år där ByggOle, Woody PoG samt Ekesiöö köpts upp av Beijer Bygg. Fredells har blivit en del av Bauhaus och Fresks group har köpts av Kesko.

– Skall man köpa en större mängd från ett byggvaruhus, som privatkonsument, lönar det sig definitivt att jämföra priser från flera byggvaruhus och även titta på vilka artiklar som levereras, fortsätter Magnus

Jem & Fix, ByggMax och Hornbach är billigast i undersökningen utan hemleverans. Jem & Fix och ByggMax ligger under 15 000 kr på totalen men Jem & Fix är 96 kr billigare. Däremot har ByggMax tagit ett kliv mot att vara billigast igen efter ett dipp i förra årets undersökning. Inräknat med frakt så är ByggMax billigast, Jem & Fix erbjuder inte frakt i dagsläget.

- Sett till dagens nya krav från privatkonsumenter så blir vikten av att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris inräknat frakt hem viktigare och viktigare, säger Magnus

Utan frakt landar Jem & Fix varukorg på 14 590 kr hela 9 219 kr billigare än Bygma, där de utvalda byggvarorna kostade 23 809 kr. ByggMax varukorg landar på 14 686 kr och sedan Hornbach med en varukorg på 15 317 kr. Alla byggvaruhus har efterfrågade produkter i år och vi har ställt högre krav på regelvirket (C24) och utvalda skruvar. ByggMax saknar efterfrågade 700 mm på justerbara betongplint, och lagerför endast 500 mm plint vilket ger dem ett lite billigare pris på denna produkt. Vi har i första hand försökt räkna på 4,2 m längder på virke hos alla aktörer. Vissa säljer per löpmeter och några lagerför inte 4,2 m längder.

Medelpriset för byggvarorna hos de undersökta kedjorna ligger på 18 502 kr. Det är en fortsatt ökning av medelpriset med 1 990 kr från 2018 och hela 3 271 kr sedan 2017. Uppgången är alltså 12% mellan 2019 och 2018. Helt klart över inflationssiffrorna och kan endast förklaras med att det varit högkonjunktur i byggbranschen med större efterfrågan på byggmaterial och stigande virkespriser.

– Alla aktörer har höjt priset på sina varukorgar utom ByggMax, Beijer Bygg och Bauhaus som faktisk pressat priserna med 42 kr (ByggMax), 241 kr (Bauhaus) respektive 297 kr (Beijer Bygg). Prisökningarna beror säkert på fortsatt högt tryck i byggmaterialhandeln. Vissa har ökat priset rejält medan andra höjt marginellt, fortsätter Magnus Svensson

Största prisökningen står Bygma för där varukorgen ökat med 6 579 kr (36% ökning på ett år) sedan Woody Huddinge med 3 044 kr och ByggOle med 3 181 kr. Bygmas prisökning kan också till viss del förklaras med det utbud de hade på nätet var högre kvaliteter av både trallen (fanns bara G4-2) samt impregnerade virket (fanns bara G4-3). Här har vi inte satt ett krav hos andra konkurrenter på kvalitet utan det har endast varit krav på C24 hållfasthet.

Fraktpriset varierar från 744 kr från Bygg Ole till Bygghemma som tar 3 565 kr för att köra hem dessa byggvaror. Medelpriset på hemkörning ligger på 1 601 kr (1 309 kr 2018). Räknar vi ihop byggmaterial och frakt blir ByggMax billigast med 16 352 kr, Jem & Fix faller utanför den jämförelsen då de inte erbjuder frakt hem. ByggMax är hela 8 520 kr billigare än Bygma med ett pris på 24 872 kr.

Kör vi "russinplock" och tar billigaste vara per varuhus så blir totalpriset 14 327 kr.
1 954 kr dyrare än förra årets "russinplock". Då räknar vi med att privatkonsumenten själv står för transporten och åker till flera olika varuhus.

I BuildFlows jämförelsekorg finns byggvaror till ett typisk svenskt altanprojekt på 10x5 meter altan. Detta är tänkt att byggas på ett kryssbjälklag vilande på färdiga betongplintar där det övre bjälklaget är lagt på cc 60 cm. Trallen är vanlig impregnerat virke med dimensionerna 28x120 mm. I korgen har vi räknat på trall, reglar, skruv, vinkelbeslag, spikningsplattor, betongplint och justerbara stolpskor. Vi har i första hand räknat på 70 cm höga justerbara betongplintar med tillhörande stolpsko.

Priset kan det ibland också visa på vissa kvalitetsskillnader. För privatkonsumenten är det viktigt att veta att det finns samma typer av produkter som håller olika kvalitet och därmed ibland olika pris. Trallskruv är ofta ett område där stora varianter förkommer. Exempelvis så är tjocklek, material och ytbehandling ett exempel som påverkar både hållbarhet och priser. Generellt så saluför privatkonsumentbutikerna enklare trallskruv än proffskedjorna, men det stämmer inte alltid.

Som privatkonsument är det alltid nödvändig att söka information innan man beställer hem byggvaror så att man beställer rätt byggvaror för ändamålet.
Man bör också se på vilka rabatterbjudanden som finns. Så här års (maj månad när undersökningen genomfördes) är det givetvis trallen som är den främsta indrivaren av kunder, men tillbehören kan variera rejält i pris.

- Det är en helt annan transparens idag kring information på hemsidorna hos byggmaterialhandlarna som förstås hjälper speciellt privatkonsumenten att kunna göra mer korrekta val när det kommer till rätt kvalitét på byggmaterialet, säger Magnus

De vanligaste trallsorterna sorteras i G4-2 eller G4-3 kvalité. Vid sortering G4 granskas alla sidor och kallas för G4. Efter den beteckningen skrivs vilken klass virket sorteras i. Klasserna är siffrorna 0-4 där 0 är bästa kvalitet och 4 är sämst. Så G4-2 trall innehåller alltså färre kvistar och skador i jämfört med G4-3.

NTR AB som trallen oftast anges i är Nordiska träskyddsrådets klassificeringar för impregnerat virke. NTR AB betyder att virket kan användas ute ovan mark. Reglarna till bärlinorna ska vara NTR A. Det betyder att virket kan användas i kontakt med mark och i sötvatten.

Prisundersökningen gjordes under maj månad 2019 av Buildflow AB som erbjuder tjänster inom prisanalys och omvärldsbevakning för byggmaterialhandelns aktörer.

Tilbake